Zásady ochrany osobních údajů

Zodiacus 97 s.r.o. IČ: 25216481, kontakt: 377 389 281, 602 951 259, jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuje o tom, že bude zpracovávat Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje jsou využívány pro účely plnění smlouvy, jejímž předmětem je ochrana a péče o zdraví Vašeho zvířete, tj. ke kontaktu s Vámi, k Vašemu informování a ke správě a vedení klientského účtu. Vaše osobní údaje budou využívány i pro účely plnění zákonných požadavků v rámci veterinární péče. Vaše osobní údaje budou užívány také za účelem oprávněného zájmu správce, tj. zejména k IT správě a k případnému vymáhání právních nároků. Neposkytnutí osobních údajů může mít za důsledek neuzavření a neplnění smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na vznesené dotazy. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány smluvním partnerem správce za účelem IT správy softwarového systému nebo za účelem dopravy zboží. Doba uložení Vašich osobních údajů je určena trváním našeho smluvního vztahu, příp. oprávněnými zájmy správce nebo zákonnými požadavky, tak jak je uvedeno výše. Máte právo přístupu k osobním údajům, jejich opravy, výmazu, omezení, přenositelnosti, podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů a námitek proti zpracování Vašich osobních údajů, přičemž všechny potřebné informace o zpracování osobních údajů Vám mohou být poskytnuty na výše uvedeném kontaktu.