Zodiacus 97

Naše odborné zaměření

 

Zodiacus 97

Naše odborné zaměření

 

Medicína koček

 • „Kočka není malý pes“ a podle toho je potřeba k ní přistupovat. Má svou osobnost, své potřeby, unikátní nemoci i nároky na hospitalizaci.
 • Od března 2021 máme na našem pracovišti autorizovanou lékařku pro medicínu koček. Paní doktorka Jankovcová (Obenausová) je první lékařkou, která úspěšně absolvovala autorizační zkoušku z medicíny koček při České asociaci felinní medicíny u MVDr. Načeradské Ph.D., MANZCVS (Feline Medicine) a MVDr. Mgr. Návojové Horáčkové MANZCVS (Feline Medicine).
 • V prvním patře naší kliniky vznikla nová ordinace, kam je psům vstup zakázán a ke kočkám je zde uplatňován přátelský a nenásilný cat friendly přístup dle standardů ISFM. Naše klinika se nově pyšní i zlatou autorizací Cat Friendly Clinic.
Naše “kočičí” doktorka

MVDr. Barbora Jankovcová

Kardiologie

 • Zlatým standardem ve vyšetření srdce je echokardiografické vyšetření, tzv. echo či sono srdce. Umožňuje přesné zobrazení a měření změn v srdci (zesílení stěn, rozšíření komor a síní, posouzení toků krve). Provádí se bez narkózy, ale někdy ke zklidnění používáme slabé opiáty, protože zvíře musí vydržet pár desítek minut ležet na stole.
 • Rentgenologické vyšetření se využívá pro posouzení plic (edém plic, přítomnost tekutiny či nádorů, zesílení stěny průdušek). Srdce je možno hodnotit pouze z obrysové siluety.
 • EKG doplňuje diagnostiku například u arytmií a jiných poruch srdečního rytmu.
Náš kardiolog

MVDr. Tomáš Fořt

Dermatologie

 • Úvodní hodinová dermatologická konzultace u dlouhodobých problémů, během níž je klientovi vysvětlena složitá problematika onemocnění kůže a nastaven plán léčby a dlouhodobé péče
 • Využívaná vyšetření: kožní seškrab, kožní cytologie, DTM kultivace, trichoskopie, histopatologie, diagnostika alergií z krve (jedná se o širokou problematiku, která bude vysvětlena při vyšetření)
 • Využití moderních léčebných postupů a nejnovějších léčiv
 • Výdej účinných preparátů proti blechám a klíšťatům
 • Léčba zánětů uší včetně dlouhodobých problémů – otoskopické a cytologické vyšetření
Náš dermatolog

MVDr. Barbora Jankovcová

Ortopedie

 • Ortopedické vyšetření kulhání následované rentgenologickým vyšetřením v sedaci
 • Aplikace účinných léčiv přímo do kloubů
 • Zhotovení oficiálních rentgenových snímků (DKK, DLK, OCD)
 • Myelografie – rentgen páteře po aplikaci kontrastní látky do míšního kanálu (při diagnostice vyhřeznutí meziobratlové ploténky)
 • Ortopedická chirurgie zlomenin – osteosyntéza za pomoci externích fixátorů, pinů či vnitřní fixace ploténkou Fixin
 • Operace prasklého předního zkříženého vazu (LCC) pomocí stabilizace vláknem i moderní metodou TTA
 • Resekce kyčelního kloubu, amputace končetin, operace páteře
Náš ortoped

MVDr. Jaroslav Benda

Chirurgie

 • Preventivní chirurgie – kastrace psa, feny, kočky, kocoura, králíka (samic i samců), morčat a drobných hlodavců (samci)
 • „Laparo“ chirurgie – kastrace fen za použití harmonického skalpelu.Výsledkem je 1 malá rána srovnatelná s laparoskopickou kastrací (1-3 cm dle velikosti vaječníků).
 • Základní i komplikovaná měkkotkáňová chirurgie – například odstranění kožních nádorů, vyjmutí spolknutých cizích těles ze střeva, operace torze (otočeného žaludku), pyometry (zánětu dělohy), nádorů mléčné žlázy, císařský řez
Naši hlavní chirurgové

MVDr. Jaroslav Benda

MVDr. Tomáš Fořt

MVDr. Marta Šroubková

Stomatologie

 • Zubní rentgen, tak jako ho nejspíše znáte i od svého zubaře. Kazety se vkládají přímo do tlamičky zvířete a díky tomu je možné přesné posouzení zubu a jeho závěsného aparátu.
 • Odstranění zubního kamene a následné leštění
 • Extrakce zubů, chirurgické extrakce

Onkologie

 • Spolupráce s MVDr. Kateřinou Stiborovou ECVIM CA (Oncology) board eligible
 • Paní doktorka Stiborová má za sebou mnohaletou rezidenturu z oboru veterinární onkologie v Liverpoolu, která bude zakončena specializační zkouškou. Jsme hrdí na to, že tato lékařka evropského formátu působí externě na našem pracovišti a poskytuje své znalosti za dostupné ceny.
 • Onkologická konzultace, staging (zhodnocení rozsahu nádorového onemocnění) a plán léčby
 • Chemoterapie
Náš hlavní onkolog

MVDr. Kateřina Stiborová

ECVIM CA (Oncology) board eligible

www.onkolvet.cz

Vzhledem k externí spolupráci s paní doktorkou je možné konzultovat onkologické pacienty
přes MVDr. Terezu BečicovouMVDr. Barboru Jankovcovou.

Pár slov o průběhu chemoterapie u psů a koček

Veterinární onkologie je jiná než jak ji známe z lidské medicíny – nebylo by etické trápit naše pacienty drastickými protokoly s vidinou uzdravení a dlouhého života. Cílem chemoterapie je prodloužit kvalitní život a dosáhnout remise (období bez výskytu nádoru) na měsíce či roky, dle typu a malignity nádoru. U dobře nastavené chemoterapie by pacient ani neměl vědět, že nějakou léčbu podstupuje. Občasný výskyt zvracení či průjmu se dá snadno tlumit vhodnými léky a po jakýchkoli komplikacích následuje úprava dávky. V průběhu chemoterapeutického protokolu probíhají návštěvy kliniky obvykle 1x týdně.

Hlodavci a králíci

V současné době jsme z důvodu nemocenské bohužel bez lékaře zaměřujícího se na tuto problematiku.

 • Ne každý veterinární lékař se vyzná i v onemocněních drobných savců. Jejich diagnostika i terapie má svá úskalí i specifika.
 • Důležitou roli hraje podpůrná terapie.
 • V diagnostice se využívá inhalační anestezie i rentgen.
 • Onemocnění dentice (zubů) morčat a králíků je jedním z nejčastějších příčin snížené chuti k jídlu. Už 2 dny hladovění můžou znamenat fatální problém.
 • Zuby brousíme elektrickou frézou v inhalační anestezii. Řezáky (přední zuby/hlodáky) zkracujeme zásadně diamantovým kotoučem, nikoli kleštěmi.
 • Provádíme extrakce řezáků při jejich špatném růstu, který se nedaří napravit vhodným broušením.
Naše hlavní lékařka pro drobné savce

MVDr. Marta Šroubková

Ošetření koní

Ošetření je nutné objednat přímo u MVDr. Marty Šroubkové na telefonu 777 009 848. Paní doktorka toto ošetření poskytuje nad rámec své práce na klinice a nemusí být vždy okamžitě k dispozici. Ošetření probíhá v terénu.

 • Vakcinace chřipky, tetanu, herpesvirů dle vakcinačních schémat
 • Odběry krve, výtěry na infekční metritidu
 • Odčervovací program, vyšetření trusu
 • Základní interní vyšetření
 • Reprodukce: sonografická diagnostika březosti, stanovení termínu připuštění, inseminace chlazeným spermatem, porodnická pomoc, poporodní vyšetření klisny s hříbětem
 • Ošetření pacienta s kolikou
 • Chirurgické ošetření koní v terénu včetně kastrací hřebců
 • Stomatologické ošetření: broušení zubů pomocí elektrické frézy, možnost extrakce vlčích zubů
Náše lékařka pro medicínu koní

MVDr. Marta Šroubková

Po telefonické dohodě